/
Proiectul YePlaHeMe isi propune să utilizeze tehnici moleculare si bioinformatice în scopul de a crea linii de drojdii si plante gândite astfel încât să hiperacumuleze metale grele fără ca acest lucru să aibă efecte majore asupra metabolismului general. În plus, ne propunem să extindem aplicabilitatea unor astfel de organisme către biotehnologii cum ar fi bioremedierea solului sau a apelor contaminate, bioextractia, restrictionarea metalelor la anumite organe ale plantelor, obtinerea de suplimente alimentare îmbogătite în anumite oligoelemente, îmbunătătirea tehnicilor de imagistică, etc.

Proiectul propus implică cercetări sistematice asupra unei game largi de ioni metalici în raport cu o serie de proteine recombinante si peptide sintetice proiectate pentru metale individuale si exprimate diferentiat în drojdii sau plante. Studiul propus este interdisciplinar, combinând tehnici de screening in silico, biologie moleculară, chimie bioanorganică, genetică si bioinformatică, având scopul de a furniza infornmatii pe scară largă a interactiilor metalo-proteine/peptide prin analiza relatiilor sinergice sau antagonice dintre componentele celulare si metabolismul metalo-dependent.

Acest proiect va fi executat de un consortiu alcatuit din trei grupuri partenere cu expertiza relevanta în cercetare si inovare: Universitatea din Bucuresti (România), Universitatea de Stiinte si Tehnologii din Trondheim (Norvegia), si Institutul de Biochimie al Academiei (România). Consortiul a fost alcatuit tinând cont de infrastructura deja extistenta în cele trei institutii partenere precum si de complementaritatile privind expertiza în cercetare. Ne asteptam ca rezultatele proiectului sa aiba un impact puternic asupra ariei tematice Managementul si Protectia Mediului.


Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Chimie
Sediul Panduri
Sos. Panduri nr. 90 - 92, sector 5, București
Romania


Coordonator proiect:
Conf. Dr. Ileana Cornelia Farcasanu
Director al Centrului de Cercetare pentru Chimie Organica Aplicata
Tel: +4 021.315.92.49
E-mail: ileana.farcasanu@chimie.unibuc.ro